I. Pozitivní postoj

II. Přesnost

III. Dobře se připrav

IV. Osm hodin práce

V. Efektivita

VI. Udržuj si pozitivní postoj

VII. Uvědom si, proč si jsi zde

VIII. Kontroluj